Valitettavasti käyttämäsi selain on vanhentunut, eikä sivusto luultavasti näy ja toimi oikein. On korkea aika päivittää selain.

Sivusto edellyttää toimiakseen, että JavaScript on sallittu selaimen asetuksissa.

Seppo Haapalainen
Menestyvä liiketoiminta luo lukuisia myönteisiä vaikutuksia yhteiskuntaan.

Seppo Haapalainen
talousjohtaja
ISS palvelut

Kannattava liiketoiminta on kaiken vastuullisen yritystoiminnan ydin. ISS:n taloudellisen vastuun tärkeimpiä tekijöitä ovat kasvu, kannattavuus, positiivinen kassavirta, kattava riskienhallinta ja hyvä hallinnointitapa.

ISS:lle taloudellinen vastuu tarkoittaa sitä, että kannattava liiketoiminta luo taloudellista hyvinvointia omistajille, henkilöstölle, asiakkaille ja koko ympäröivälle yhteiskunnalle. Menestyvä liiketoiminta luo myönteisiä vaikutuksia yhteiskuntaan työpaikkojen, investointien ja verojen muodossa.

Kannattavasta liiketoimin­nasta hyötyvät omistajat, henkilöstö, asiakkaat ja ympäröivä yhteiskunta.

Vuonna 2014 ISS maksoi henkilöstökuluja yhteensä 329 miljoonaa euroa, josta palkkoja 264 miljoonaa euroa, eläkemaksuja 48 miljoonaa euroa ja muita henkilöstökuluja 17 miljoonaa euroa. ISS tilitti palkoista ennakonpidätyksiä 53 miljoonaa euroa ja veroja 4,7 miljoonaa euroa. Henkilöstövaltaisia palveluja tuottavana yrityksenä palkkojen ja sosiaalikulujen osuus kokonaiskuluista oli ISS:llä noin 80 prosenttia vuonna 2014.

Suomi ei julkaise omia maakohtaisia tuloksiaan kaikilta osin perustuen konsernin raportointikäytäntöihin.

Yrityskaupat vuonna 2014

ISS-konserni myi Pohjoismaissa toimivan henkilöstövuokraus- ja rekrytointitoimintansa Adolfen Groupille. Kauppa julkistettiin 10.7.2014.

ISS-konserni ja omistus

ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia, joka on perustettu vuonna 1901 Tanskassa. ISS A/​S toimii yli 50 maassa ympäri maailmaa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa. ISS:n maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2014 oli 9,94 miljardia euroa. ISS työllistää yli 511 000 henkilöä.

ISS-konsernin pääomistajia ovat FS Invest II, Ontario Teachers’ Pension Plan Board, Artisan Partners Limited Partnership ja KIRKBI Invest A/​S omistavat yhteensä noin 48 prosenttia ISS-konsernista. ISS on listautunut maaliskuussa 2014 Kööpenhaminan pörssiin (NASDAQ OMX Copenhagen).

Liikevaihto
Työntekijät
Liikevaihdon jakauma

Tämän raportin taloudelliset luvut sisältävät kaikki ISS yhtiöt Suomessa. Luvut sisältyvät ISS A/S konsernin julkaisemaan konsernitilinpäätökseen.


ISS Palvelut 2012 2013 2014
Liikevaihto, milj. eur 555 534 517
Liikevoitto, milj. eur 34 37 36
Liikevoitto, % 6,1 6,9 6,9
Operatiivinen kasvu, % 1,6 -3,1 -1,3
Työntekijämäärä vuoden lopussa 11 822 11 497 10 729
Keskimääräisen työpäivän pituus, h 6,9 6,8 6,8
Kesätyöntekijöitä 1 222 1 200 1 013
Maksetut verot, milj. euroa 3,7 3,5 4,7
Henkilöstökulut, milj. eur 347 337 329
Palkkojen osuus henkilöstökuluista, % 80 80 80
Maksetut palkat, milj. euroa 279 271 264
Palkoista ennakonpidätyksiä, milj. euroa 55 54,1 53
Eläkemaksuja, milj. euroa 50 49 48
Muut henkilöstökulut, milj. euroa 18 17 17
Ostetut tavarat, materiaalit ja palvelut, milj. euroa 167 154 148
Investoinnit, milj. euroa 4,9 5,8 4,9
Nettorahoituskulut, milj. euroa 11,5 12,0 11,2

3.2.1 Verojalanjälki

Verojalanjälki kuvaa yrityksen yhteiskunnalle tuottamaa kokonaisverohyötyä. Verojalanjäljen raportoinnin tarkoituksena on kuvata normaalien tuloverojen lisäksi myös kaikki muut verot ja veroluonteiset maksut, joiden suorittaminen on yrityksen vastuulla tai liittyvät yrityksen toimintaan. ISS raportoi verojalanjäljestään nyt ensimmäistä kertaa.

ISS:n verojalanjälki vuonna 2014 oli yhteensä 208,3 miljoonaa euroa. Henkilöstövaltaisia palveluita tuottavana yrityksenä palkkojen ja sosiaalikulujen osuus kokonaiskuluista oli noin 80 prosenttia. Henkilöstöön liittyviä veroluonteisia maksuja oli yhteensä 65 miljoonaa euroa ja työntekijöiden ennakonpidätyksiä 53 miljoonaa euroa. Tuloveroa ISS maksoi yhteensä 4,7 miljoonaa euroa. Arvonlisäveron osuus oli 85,6 miljoonaa euroa.

Verojalanjälki

*Luvut miljoonaa euroa

Investoinnit

ISS on palveluyhtiö, joka tuottaa henkilöstövaltaisia tukipalveluita. Merkittävimmät investoinnit vuonna 2014 keskittyivät henkilöstöjohtamisen kehittämiseen sekä työtyytyväisyyden ylläpitoon ja parantamiseen. Vuonna 2014 ISS:n toimihenkilöt käyttivät koulutukseen yhteensä liki 2 900 päivää eli keskimäärin 2,5 päivää per toimihenkilö ja työntekijät yli 12 100 päivää eli keskimäärin 1,3 päivää per työntekijä. Tutkintoihin valmistui vuoden 2014 aikana 25 toimihenkilöä ja 175 työntekijää.

Muihin investointeihin käytettiin 4,9 miljoonaa euroa vuonna 2014. Investoinnit liittyivät työkoneiden ja kaluston uusimiseen sekä IT-ohjelmistojen hankintaan.

Lue lisää: ISS-konsernin taloudellinen vastuu

Vuonna 2014 ISS:n toimihenkilöt käyttivät koulutukseen yhteensä liki 2 900 päivää ja työntekijät reilu 12 100 päivää.